..:: Zawieszenie członkostwa ::..

Członkowie Śląskiego Klubu Golfowego mają możliwość zawieszenia swojego członkostwa na okres jednego roku, jest to jednoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia składki rocznej.
Prośba o zawieszenie powinna być złożona na piśmie.

Gdy zachodzi konieczność zawieszenia członkostwa na kolejny rok, można to uczynić za dodatkową opłatą w wysokości 250,00 zł.

W okresie zawieszenie członkostwa korzystając z torów gry należy uiścić opłatę Green Fee.