..:: Władze Klubu ::..

ZARZˇD

Krzysztof Przybylski - Prezes tel. 0 602 221 533 kp@sufit.com.pl

Piotr Pradelok - Wice Prezes tel. 0 504 168 681

Robert Szwarc - szef wyszkolenia tel. 0 605 733 316

Witold Krzymiński - Komisja ds. Pola tel. 0 502 819 262

Anna Krzymińska - Skarbnik tel. 0 505 793 936