..:: Oferta dla sponsora ::..


..:: Mecenasi ŚKG ::..

Sponsoring dołków
Mecenasi ŚKG

GOLF: estetyka, nowoczesność, prestiż i tradycja. • Stała reklama wizualna Sponsora w formie tablicy dwustronnej o wymiarach 300cm x 120cm, z nazwą i znakiem Sponsora, umieszczona na obrzeżu pola golfowego.
 • Karty wolnego wstępu na pole ważne przez okres 1 roku.
 • Bezpłatne, grupowe lekcje gry w golfa. Imprezy sportowo-rekreacyjne dla pracowników i gości Sponsora.
 • Reklama Sponsora podczas imprez organizowanych przez Klub - punkt informacyjny z materiałami informacyjnymi, plakaty, flagi, tablice, zaproszenia ze znakami Sponsora lub informacją o nim, nalepki z nazwą Sponsora na sprzęcie sportowym i technicznym.
 • Pozwolenie na korzystanie z tytułu Sponsora Śląskiego Klubu Golfowego i możliwość nagłaśniania przez Sponsora faktu zaangażowania się w tworzenie i rozwój sportu golfowego na Śląsku
 • Pozwolenie na korzystanie przez sponsora z licencji Klubu dla własnych celów reklamowych - używanie znaków i emblematów Klubu na produktach Sponsora, flagach, plakatach itp.
 • Wspólne akcje mające na celu popularyzację sportu golfowego, np. wspieranie dzieci i młodzieży uprawiających grę w golfa.
 • Reklama Sponsora w wydawnictwach klubowych.

  Uwagi:

  1. Zakres i forma informacji o Sponsorze oferowanych przez Śląski Klub Golfowy, zostaną wspólnie uzgodnione i przedłożone Sponsorowi do akceptacji.
  2. Koszty sponsorowania zalicza się do kosztów reklamy lub public relations, a te z kolei wchodzą w całości w koszt uzyskania przychodu firmy sponsorującej Klub.
  3. W przypadku darowizny na rzecz Klubu, podlega ona odliczeniu od podstawy opodatko-wania w wysokości do 15% dochodu firmy.
  4. Jeżeli firma posiada fundusz socjalny to środki z tego funduszu można wykorzystać na działalność sportowo-rekreacyjną, np. na wykupienie karnetów upoważniających do wstępu na pole golfowe lub członkostwa w Klubie.

  Sposoby sponsorowania:

 • Świadczenia pieniężne w postaci sum jednorazowych lub regularnych wypłat w dłuższym okresie czasu.
 • Świadczenia rzeczowe w postaci wyposażenia w produkty Sponsora, np. samochody, urządzenia, meble, sprzęt sportowy, ubrania, komputery, wyżywienie itp.
 • Świadczenia usług w postaci, np. administracji i organizacji imprez, druku zaproszeń, przewozu, obsługi technicznej, usług budowlanych, wykonania prac rolnych itp.

  Wpłaty prosimy wpłacać na konto Śląskiego Klubu Golfowego
  ING Bank Śląski S.A. o/Siemianowice Śl.
  nr rach. 88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

  Bliższe informacje: kom. +48 602 374 573

  Zapraszamy do współpracy!