..:: Zastrzeżenia Prawne ¦KG ::..

¦l±ski Klub Golfowy dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronach internetowych Klubu były możliwie kompletne i zgodne z prawd±. Nie może jednak zagwarantować ich poprawno¶ci i nie ponosi żadnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystnia z nich.

Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie Ľródła.