..:: Misja Klubu ::..

Misją Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich jest umożliwienie uprawiania na Śląsku gry w golfa oraz popularyzacji tego sportu.


Celem Klubu jest:
  1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnienie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  2. stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sporu golfowego, łącznie z budową pawilonu klubowego,
  3. budowa, utrzymanie i konserwacja pola golfowego,
  4. tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.