..:: Historia Klubu ::..

Zobacz też:
 • Początki golfa na Śląsku.doc


  Zebranie założycielskie odbyło się 20 października 1994r. Inicjatorami Powstania Klubu byli Marian Kupka, Antoni Wala i Mieczysław Hojda. Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskano 16 listopada 1994r. (Rej. St. "A", nr 1542). Kadrę instruktorską tworzyli Antoni Wala, Stefan Szostak i Robert Szwarc - zawodnicy byłej sekcji golfowej klubu "Start" Katowice, która powstała w 1982r. Swoje "szlify golfowe" uzyskali w czeskim klubie golfowym pod Ostrawą.
  Misją Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich jest umożliwienie uprawiania na Śląsku gry w golfa oraz popularyzacji tego sportu.
  Pole golfowe w Siemianowicach Śląskich budowano etapami w miarę pozyskiwania środków finansowych.
  Pierwsze cztery tory gry otwarto 7 czerwca 1997r. Inaugurujące uderzenie golfowe wykonali ówczesna minister Barbara Blida i wojewoda Eugeniusz Ciszak.
  22 czerwca 1997r. zorganizowano "Turniej Prezydentów Miast Śląskich", który wygrał Marek Kopel - prezydent Chorzowa.
  15 sierpnia 1998r. na polu golfowym odbył się pierwszy duży piknik zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
  26 września 1998r. kanclerz Loży Katowickiej BCC - Eugeniusz Budniok wybrał pole golfowe na miejsce "Gali BCC", zorganizowanej pod hasłem "Pomóżmy Śląskowi Razem". Spotkania golfowe członków BCC stały się tradycją.
  Pikniki golfowe organizują również członkowie Regionalnego Centrum Biznesu oraz Klubu Kapitału Śląskiego, którego prezesem jest Michał Goli - członek Ś.K.G.
  Budowę 9-cio dołkowego pola ukończono głównie dzięki grantowi pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
  Od 02.2001r. Ś.K.G. jest zrzeszony w Polskim Związku Golfa.
  W 2002r. ukończono budowę domku klubowego, na który "złożyła" się część członków Klubu.
  15 maja 2002r. pole było miejscem zakończenia "Międzynarodowego Seminarium Ekologicznego", połączonego z "Turniejem Prezydentów Bratnich Miast".
  23 i 24 sierpnia 2002r. zorganizowano I Otwarte Mistrzostwa Śląska.
  Jesienią 2002r. obsiane zostały trawą kolejne trzy tory gry.
  Najważniejszą inwestycją roku 2003 było przeprowadzenie nawodnienia greenów na polu golfowym, łącznie z przygotowywaną do rozbudowy nową częścią. 2004 rok to rozpoczęcie rozbudowy pola z Par 31 na Par 36 i powiększenie jednocześnie terenu z 12 hektarów na 17 ha. Rozbudowano również park maszynowy o specjalistyczne maszyny, recepcję i pozostalą część zaplecza.
  Rok 2005 oddano do użytku trzy nowe tory gry i Putting green. Od 2005 roku funkcjonuje również na terenie Śląskiego Klubu Golfowego, Proshop. Na jesieni 2006 roku rozpoczęto prace związane z powiększeniem terenu pola golfowego do rozmiarów pełnowymiarowego pola golfowego (18 HOLE COURSE), 18-to dołkowego, Par 72, o powierzchni łączniej powyżej 40 ha. VI Otwarte Mistrzostwa Śląska we wrześniu 2007 roku zagraliśmy na osiemnastodołkowym Polu Golfowym Śląskiego Klubu Golfowego.